Sektorlar

Enerji və kommunal xidmətlər sektoru

Tədqiqat və İstehsal, Emal Zavodları, Qurğular, Alternativ Enerji, Enerji İstehsalçıları, Kommunal xidmətlər, Neft Marketinq Şirkətləri və s.

Kimya sənayesi
Kimyəvi maddələr, aqro kimyəvi maddələr, Əczaçılıq malları və s.
Sənaye malları və xidmətləri sektoru

Kosmos və Müdafiə Avadanlığı, Mədən, Saxlama və Daşıma, Sənaye Mühəndisliyi, Toxuculuq, İnşaat materialları və s.

İstehlak malları sektoru

Avtomobillər və Hissələri, İçkilər, Ərzaq İstehsalçıları, Təsərrüfat Malları, İstirahət üçün mallar, Şəxsi Mallar, Tütün və s.

İstehlak xidmətləri sektoru
Media, Səyahət və İstirahət, Təhsil və Təlim, Səhiyyə Xidmətləri, Pərakəndə və Topdan Satış və s.
Telekommunikasiya və Texnologiya sektoru
Telekommunikasiya, İnformasiya Texnologiyası və s.
Maliyyə sektoru
Maliyyə təşkilatları, Daşınmaz Əmlak və s.
Dövlət qurumları

Dövlət İdarəçiliyi, Sosial və İqtisadi İnkişaf, Müdafiə, İnfrastruktur