Bizim missiyamız müştərilərimizə aktivlərinin idarə olunması, sərvətlərinin qorunması və maliyyə miraslarının yaradılması vasitəsilə özlərinin unikal hədəflərinə nail olmasına kömək etməkdən ibarətdir. Biz maliyyə fəaliyyətlərinin bütün aspektlərini nəzarətdə saxlayan konsultativ, komanda əsaslı yanaşmadan istifadə etməklə müştərilərimizə xidmət göstəririk. Məqsədimiz müştərilərimizin fəaliyyətlərinə birbaşa maliyyə təsiri göstərmək və missiyamızı müsbət şəkildə tamamlamaqdır.


Maliyyə Konsultasiyası
Şirtkətimizin maliyyə ekspertləri bank, qiymətli kağızlar, sığorta və investisiya idarəetmə sektorlarına hərtərəfli və kompleks həll yollarını təklif edir. Komandamız firmaların risk və təhlükə ehtimalını azaldaraq rentabelliyi, gəlir və müştəri məmnuniyyətini artıracaqməsləhət xidmətləri ilə təmin edir.
Mühasibatlıq
Biz müştərilərimizə keyfiyyətli məhsul, yüksək xidmət və dəyişiklik strategiyası üçün ədalətli qiymətlər daxil olmaqla təklif etdiyimiz dəyərlə fəxr edirik. Etibarlı biznes məsləhətçiləri olaraq, biz diqqəti hesabat hazırlamaq daha çox real iş görməyə yönəldir, kiçik və mürəkkəb biznes ehtiyacları üçün vacib və səmərəli tövsiyələr veririk. Tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq münasibətlərimizin çox yaxın olma səbəbi tərəfdaşlarımız və işçi heyətimiz arasında birgə komanda işi mədəniyyətini təlqin etməyimizdədir. Öz istedadlı peşəkarlarımızın təliminə xüsusi diqqət ayıraraq, onların unikal bacarıqlarını inkişaf etdirir və real vaxt rejimində keçilən təlimlər vasitəsiləonların peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdiririk.
Aktivlərin İdarə Olunması
Aktivlər idarə olunmasına cavabdeh olan rəhbərlərmürəkkəbliyi artmaqda olan bazar mühitində rentabellik, dəyişkən investor tələbləri və yeni qaydalar ilə əlaqədarproblemlərlə üzləşirlər. Bununla belə, potensial investisiyalarda olduğu kimi, bu qeyri müəyyənliklərin gətirdiyi riskləreyni zamanda cəld davrananları mükafatlandırma imkanı da yaradır. VITAS CONSULTING aktivlərin idarə olunması üzrə firmalar və xidmət təminatçılarına əsas diqqətlərini rentabelliyi artırmaq,müştərilərin cəlb olunmasını prosesini inkişaf etdirmək və keçid proseslərinə uyğunlaşmaq kimi məsələlərə yönəltməsinə yardım edir. Biz davamlı rəqabət üstünlüyü yaratmağa çalışan müştərilərimizin mürəkkəblik, dəyişkənlik və xərclər ilə bağlı yarana biləcək problemlərin öhdəsindən gəlmələri üçün xidmətlərimiz üzrə üstünlüklərimizdən tam istifadə edirik.